لیست کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان،لیست متخصصین ارتوپدی اصفهان،متخصص ارتوپدی در اصفهان ، لیست متخصصین اطفال در اصفهان ، بهترین متخصص اطفال در اصفهان ، متخصص اطفال اصفهان ، لیست متخصصین اطفال اصفهان ، لیست متخصصین اطفال اصفهان

نظر سنجی

جهت انتخاب

برترین پزشکان

در هر شهر

لیست کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان

_

در این صفحه شما میتوانید لیست مراکز فیزیوتراپی در اصفهان را ببینید و از آدرس و شماره تماس آنها مطلع شوید . علاوه بر این میتوانید در رای گیری شرکت نموده

و فیزیوتراپی خوب در شهر اصفهان را انتخاب کرده و ببینید مابقی کاربران کدام کلینیک فیزیوتراپی در اصفهان را بعنوان کلینیک فیزیوتراپی برتر انتخاب نموده اند .

؟

برترین کلینیک

رای دهید

لیست کلینیک های فیزیوتراپی در شهر اصفهان

بهترین کلینیک فیزیوتراپی کیش ، بیمارستان کیش ، لیست دکتر ها و مراکز و کلینیک های فیزیوتراپی ورزشی خوب در تهران ، لیست مطب های مامایی در اصفهان ، بهترین مطب های مامایی در اصفهان ، مطب های مامایی خوب در اصفهان ، لیست مطب های مامایی اصفهان ، متخصصین مامایی خوب در اصفهان ، لیست مراکز گفتار درمانی در اصفهان ، بهترین مراکز گفتار درمانی در اصفهان ، مراکز گفتار درمانی خوب در اصفهان ، مراکز گفتار درمانی در اصفهان ، لیست مراکز گفتار درمانی اصفهان ، لیست مراکز کاردرمانی اصفهان ، بهترین مراکز کاردرمانی در اصفهان ، مراکز کاردرمانی خوب در اصفهان ، مراکز کاردرمانی در اصفهان ، لیست مراکز کاردرمانی شهر اصفهان ، لیست مراکز طب سوزنی در اصفهان ، متخصص طب سوزنی خوب در اصفهان ، بهترین مرکز طب سوزنی در اصفهان ، مرکز طب سوزنی خوب در اصفهان ، مراکز طب سوزنی در اصفهان ، لیست مراکز شنوایی سنجی در اصفهان ، مراکز شنوایی سنجی در اصفهان ، لیست مراکز شنوایی سنجی اصفهان ، بهترین مرکز شنوایی سنجی اصفهان ، لیست کلینیک های فیزیوتراپی در اصفهان ، لیست متخصصص قلب در شهر اصفهان ، بهترین متخصص قلب در اصفهان ، متخصص قلب خوب در اصفهان ، متخصص قلب اصفهان ، لیست متخصصین قلب اصفهان ، لیست متخصصین اطفال در اصفهان ، بهترین متخصص اطفال در اصفهان ، متخصص اطفال اصفهان ، لیست متخصصین اطفال اصفهان ، لیست متخصصین اطفال اصفهان ، لیست متخصصین انکولوژی و سرطان اصفهان ، بهترین متخصصین انکولوژی در اصفهان ، متخصص انکولوژی خوب در اصفهان ، متخصص انکولوژی و سرطان در اصفهان ، لیست متخصصین بیماری‌های عفونی در اصفهان ، بهترین متخصص بیماری‌های عفونی در اصفهان ، متخصص بیماری‌های عفونی خوب در اصفهان ، متخصص بیماری‌های عفونی اصفهان ، لیست متخصصین بیماری‌های عفونی اصفهان ، لیست متخصصین جراحی عمومی در اصفهان ، بهترین متخصص جراح عمومی در اصفهان ، متخصص جراح عمومی خوب در اصفهان ، متخصص جراح عمومی در اصفهان ، لیست متخصصین جراحی عمومی اصفهان ، لیست متخصصین روانپزشکی اصفهان ، بهترین متخصص روانپزشک در اصفهان ، متخصص روانپزشک در اصفهان ، متخصص روانپزشک خوب در اصفهان ، لیست متخصصین روانپزشک اصفهان ، متخصصین گوش حلق بینی در اصفهان ، متخصص گوش حلق بینی خوب اصفهان ، پزشک گوش حلق بینی در اصفهان ، لیست متخصصین گوش حلق بینی اصفهان ، بهترین متخصص گوش حلق بینی اصفهان ، لیست مراکز رادیولوژی در اصفهان ، مراکز رادیولوژی خوب در اصفهان ، مراکز رادیولوژی در اصفهان
بهترین کلینیک فیزیوتراپی کیش ، بیمارستان کیش ، لیست دکتر ها و مراکز و کلینیک های فیزیوتراپی ورزشی خوب در تهران ، لیست مطب های مامایی در اصفهان ، بهترین مطب های مامایی در اصفهان ، مطب های مامایی خوب در اصفهان ، لیست مطب های مامایی اصفهان ، متخصصین مامایی خوب در اصفهان ، لیست مراکز گفتار درمانی در اصفهان ، بهترین مراکز گفتار درمانی در اصفهان ، مراکز گفتار درمانی خوب در اصفهان ، مراکز گفتار درمانی در اصفهان ، لیست مراکز گفتار درمانی اصفهان ، لیست مراکز کاردرمانی اصفهان ، بهترین مراکز کاردرمانی در اصفهان ، مراکز کاردرمانی خوب در اصفهان ، مراکز کاردرمانی در اصفهان ، لیست مراکز کاردرمانی شهر اصفهان ، لیست مراکز طب سوزنی در اصفهان ، متخصص طب سوزنی خوب در اصفهان ، بهترین مرکز طب سوزنی در اصفهان ، مرکز طب سوزنی خوب در اصفهان ، مراکز طب سوزنی در اصفهان ، لیست مراکز شنوایی سنجی در اصفهان ، مراکز شنوایی سنجی در اصفهان ، لیست مراکز شنوایی سنجی اصفهان ، بهترین مرکز شنوایی سنجی اصفهان ، لیست کلینیک های فیزیوتراپی در اصفهان ، لیست پزشکان عمومی اصفهان ، پزشکان عمومی خوب در اصفهان ، لیست پزشکان عمومی اصفهان ، دکتر عمومی خوب در اصفهان ، لیست متخصصص قلب در شهر اصفهان ، بهترین متخصص قلب در اصفهان ، متخصص قلب خوب در اصفهان ، متخصص قلب اصفهان ، لیست متخصصین قلب اصفهان ، لیست متخصصین اطفال در اصفهان ، بهترین متخصص اطفال در اصفهان ، متخصص اطفال اصفهان ، لیست متخصصین اطفال اصفهان ، لیست متخصصین اطفال اصفهان ، لیست متخصصین انکولوژی و سرطان اصفهان ، بهترین متخصصین انکولوژی در اصفهان ، متخصص انکولوژی خوب در اصفهان ، متخصص انکولوژی و سرطان در اصفهان ، لیست متخصصین بیماری‌های عفونی در اصفهان ، بهترین متخصص بیماری‌های عفونی در اصفهان ، متخصص بیماری‌های عفونی خوب در اصفهان ، متخصص بیماری‌های عفونی اصفهان ، لیست متخصصین بیماری‌های عفونی اصفهان ، لیست متخصصین جراحی عمومی در اصفهان ، بهترین متخصص جراح عمومی در اصفهان ، متخصص جراح عمومی خوب در اصفهان ، متخصص جراح عمومی در اصفهان ، لیست متخصصین جراحی عمومی اصفهان ، لیست متخصصین روانپزشکی اصفهان ، بهترین متخصص روانپزشک در اصفهان ، متخصص روانپزشک در اصفهان ، متخصص روانپزشک خوب در اصفهان ، لیست متخصصین روانپزشک اصفهان ، لیست مراکز رادیولوژی در اصفهان ، مراکز رادیولوژی خوب در اصفهان ، مراکز رادیولوژی در اصفهان

فیزیوتراپی های اصفهان

_

افرادی که در جستجوی فیزیوتراپی در اصفهان و بهترین دکتر فیزیوتراپی اصفهان هستند پیشنهاد میشود کلینیک هایی را انتخاب کنند که اولویتشان درمان منشا درد بیماران باشد نه تسکین موقت دردشان .

بهترین مراکز فیزیوتراپی اصفهان (فیزیوتراپی خوب در اصفهان ) ، مراکزی هستند که در کلینیک خود فضای اختصاصی برای تمرین بیماران داشته باشند و تمرین درمانی یکی از اصول کاری آن کلینیک باشد .

هزینه فیزیوتراپی در اصفهان ( قیمت فیزیوتراپی در اصفهان) در تمامی کلینیک ها یکسان بوده و براساس مصوبه نظام پزشکی میباشد .

لیست کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان

تجهیزات الکتروتراپی

تحریک الکتریکی
تحریک عصب و عضله باجریان برق
در کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان
لیست کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان

طب سوزنی (سوزن خشک)

درای نیدلینگ
توسط فیزیوتراپیست متخصص
طب سوزنی در اصفهان
لیست کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان

تکنیک فیزیوریلیز

معجزه ای در درمان فیزیوتراپی
درمان با یک ابزار فلزی خاص
رفع اسپاسم عضلات و درمان درد و ورم
لیست کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان

ورزش درمانی...

حرکات اصلاحی
با ورزش های اصلاحی
توسط متخصص فیزیوتراپی
باهدف تقویت عضله و رفع کوتاهی تاندون ها
لیست کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان

درمان دستی ...

منیپولیشن
باهدف اصلاح مشکلات مفاصل و عضلات
توسط متخصص فیزیوتراپی در اصفهان
لیست کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان

لیزر درمانی (لیزر پرتوان)

لیزر در اصفهان
لیزر باعث ترمیم بافت آسیب دیده میشود
وسرعت بهبودی را بیشتر میکند

نظرسنجی بهترین پزشکان اصفهان و سایرشهرها

_

آمار ما

_
98000نظر ثبت شده در سایت
5900پزشک ثبت شده
49شهر

کلیک کنید

لیست فیزیوتراپی های شهر اصفهان

کلینیکهای فیزیوتراپی شهر اصفهان در تمام نقاط شهر وجود دارند ولی بیشترین تراکم در خیابان آمادگاه و خیابان شمس آبادی میباشد . مراکز فیزیوتراپی شهر اصفهان به درمان غیرجراحی بیماری های اسکلتی عضلانی میپردازند . فیزیوتراپی در منزل در اصفهان هم ازمواردی است که فیزیوتراپی های اصفهان انجام میدهند (برای بیماران با مشکل رفت وآمد) . افرادی که به دنبال ماساژ درمانی در اصفهان هستند بهترین گزینه برای انجام ماساژ درمانی کلینیکهای فیزیوتراپی میباشد. به دلیل دانش تخصصی پزشکی متخصصین فیزیوتراپی و بخاطر اینکه سایر مراکز ماساژ دانش و اجازه انجام ماساژ درمانی را ندارند .

بهترین فیزیوتراپی اصفهان

_

بهترین کلینیک فیزیوتراپی اصفهان کلینیکی است که شامل به روزترین تجهیزات بوده و با دانش روز اقدام به درمان بیماران نماید.

بیماران کمر درد در اصفهان-بیماران زانو درد در اصفهان-بیماران با درد سیاتیک در اصفهان-بیماران با مشکل بی اختیاری ادراری در اصفهان و بیماران با کلیه مشکلات اسکلتی عضلانی میتوانند به  کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان مراجعه کنند و از درد خود رهایی یایند. در این صفحه لیست بهترین مراکز فیزیوتراپی اصفهان می باشد. اگر بدنبال ، فیزیوتراپی خوب در اصفهان هستین باید به این توجه کنید که دارای تجهیزات پیشرفته باشند.

  • فیزیوتراپی دراصفهان
  • طب سوزنی در اصفهان
  • لیزر در اصفهان
  • ماساژ دراصفهان
بیمارستان کیش ، لیست دکتر ها و مراکز و کلینیک های فیزیوتراپی ورزشی خوب در تهران ، لیست مطب های مامایی در اصفهان ، بهترین مطب های مامایی در اصفهان ، مطب های مامایی خوب در اصفهان ، لیست مطب های مامایی اصفهان ، متخصصین مامایی خوب در اصفهان ، لیست مراکز گفتار درمانی در اصفهان ، بهترین مراکز گفتار درمانی در اصفهان ، مراکز گفتار درمانی خوب در اصفهان ، مراکز گفتار درمانی در اصفهان ، لیست مراکز گفتار درمانی اصفهان ، لیست مراکز کاردرمانی اصفهان ، بهترین مراکز کاردرمانی در اصفهان ، مراکز کاردرمانی خوب در اصفهان ، مراکز کاردرمانی در اصفهان ، لیست مراکز کاردرمانی شهر اصفهان ، لیست مراکز طب سوزنی در اصفهان ، متخصص طب سوزنی خوب در اصفهان ، بهترین مرکز طب سوزنی در اصفهان ، مرکز طب سوزنی خوب در اصفهان ، مراکز طب سوزنی در اصفهان ، لیست مراکز شنوایی سنجی در اصفهان ، مراکز شنوایی سنجی در اصفهان ، لیست مراکز شنوایی سنجی اصفهان ، بهترین مرکز شنوایی سنجی اصفهان ، لیست متخصصین طب فیزیکی در اصفهان ، لیست آزمایشگاه شهر اصفهان ، بهترین آزمایشگاه اصفهان ، لیست آزمایشگاه های اصفهان ، لیست پزشکان عمومی اصفهان ، پزشکان عمومی خوب در اصفهان ، لیست پزشکان عمومی اصفهان ، دکتر عمومی خوب در اصفهان ، لیست متخصصص قلب در شهر اصفهان ، بهترین متخصص قلب در اصفهان ، متخصص قلب خوب در اصفهان ، متخصص قلب اصفهان ، لیست متخصصین قلب اصفهان ، لیست متخصصین اطفال در اصفهان ، بهترین متخصص اطفال در اصفهان ، متخصص اطفال اصفهان ، لیست متخصصین اطفال اصفهان ، لیست متخصصین اطفال اصفهان ، لیست متخصصین انکولوژی و سرطان اصفهان ، بهترین متخصصین انکولوژی در اصفهان ، متخصص انکولوژی خوب در اصفهان ، متخصص انکولوژی و سرطان در اصفهان ، لیست متخصصین بیماری‌های عفونی در اصفهان ، بهترین متخصص بیماری‌های عفونی در اصفهان ، متخصص بیماری‌های عفونی خوب در اصفهان ، متخصص بیماری‌های عفونی اصفهان ، لیست متخصصین بیماری‌های عفونی اصفهان ، لیست متخصصین جراحی عمومی در اصفهان ، بهترین متخصص جراح عمومی در اصفهان ، متخصص جراح عمومی خوب در اصفهان ، متخصص جراح عمومی در اصفهان ، لیست متخصصین جراحی عمومی اصفهان ، لیست متخصصین روانپزشکی اصفهان ، بهترین متخصص روانپزشک در اصفهان ، متخصص روانپزشک در اصفهان ، متخصص روانپزشک خوب در اصفهان ، لیست متخصصین روانپزشک اصفهان ، متخصصین گوش حلق بینی در اصفهان ، متخصص گوش حلق بینی خوب اصفهان ، پزشک گوش حلق بینی در اصفهان ، لیست متخصصین گوش حلق بینی اصفهان ، بهترین متخصص گوش حلق بینی اصفهان ، لیست مراکز رادیولوژی در اصفهان ، مراکز رادیولوژی خوب در اصفهان ، مراکز رادیولوژی در اصفهان
بیمارستان کیش ، لیست دکتر ها و مراکز و کلینیک های فیزیوتراپی ورزشی خوب در تهران

12
دیدگاهی بگذارید!

11 دیدگاه ها
1 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
دیدگاه با بیشترین واکنش
داغترین دیدگاه
12 نویسندگان دیدگاه
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین امتیاز
علی

بسیار عالی

حسن

سایت عالی است

عسل

سایت بهترین پزشک عالیه
یکی از بهترین روشهاییه که میشه پزشک های خوب را شناخت

مریم

ممنون بخاطر سایت خوبتون برای معرفی پزشکهای برتر
خیلی روش خوب و جالبیه برای شناخت پزشکهای خوب

ممنونم از شما

حسن

بهترین سایت پزشکی که تابحال دیدم
بهترین سایت معرفی پزشکانه

مریم

ممنون که لیست کلینیک های فیزیوتراپی اصفهان را بصورت دقیق و کامل جمع کردید

نفیسه

ممنون کاش لیست مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد بیمه های تکمیلی اصفهان هم داشتین

هدا

سلام دوستان لطفا اگر جایی رفتن و راضی بودن بگن . من چندساله کمر درد دارم چندجا رفتم بهترشدم ولی یه جا میخام برم که دستگاه هاش پیشرفته تر باشه و رسیدگیشون بهترباشه

مینا

سلام شما کدوم فیزیوتراپی تو اصفهان را پیشنهاد میکنید ؟ کلینیکی که وقت بذارن و با دقت و حوصله کارکنن

رها

کلینیک سالار

مهسا

من فیزیوتراپی بیمارستان شریعتی اصفهان رفتم . اصلا راضی نبودم . رفتنم با نرفتنم یکی یود . چون رایگانه اصلا وقت نمیذارن و نیم ساعته تمام

یه کلینیک خصوصی رفتم بعدش هرجلسه یک تا دوساعت طول میکشید وانصافا خوب کار کزدن و خداراشکر بهترم

نوری

کلینیک فیزیوتراپی پرتوان بعد عمل زانوم رفتم خیلی خوب بود. تو شمس آبادی. برای ورزشکاران و یعد جراحی عالیه

ajax-loader
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ